Items {{shoplist.cart_name}}
Total: {{shoplist.currency}} {{total_price}}
{{total_items}}
Item Price Qty
{{item_list.item_name}} () {{shoplist.currency}} {{item_list.item_price}} {{item_list.item_qty}}
Ses Geslagte Luukse Uitgawe | Products & Services | , Co Laois | LIFESTYLE22 | , Co Laois

Ses geslagte luukse uitgawe

{{item.currency}} {{pricing}}

Qty {{added}} Continue To Checkout

{{item.currency}} {{pricing}}
QTY

{{added}}    Continue To Checkout
{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Begin om jou insig en wysheid op te teken vir die nageslag

In ‘n wêreld wat daagliks verander kan kinders nie meer foute bekostig nie, dit kan hulle baie duur te staan kom. Die leeftyd van een geslag is dikwels te kort om growwe foute reg te stel. Dit is dus van uiterste belang dat kennis en ervaring wat in een geslag bymekaar gemaak word moet behoue bly vir ‘n volgende geslag. As ‘n mens kan verseker dat die volgende geslag slim en wys is kan dit hulle en hulle nageslag bewaar van baie pyn en lyding. Skaf daarom vandag ‘n boek aan waarin alles wat jy in die lewe geleer het neergeskryf kan word.

Hierdie boek is ‘n erfstuk, dit is ‘n instrument wat gebruik moet word in die oordrag van kennis van die een geslag na die ander tot in die vyfde geslag. Wysheid moet iets wees wat pa’s en ma’s aan hulle kinders oordra en wat oupas en oumas aan hulle kleinkinders oordra. As jy die welsyn van die nageslag op jou hart dra dan sal jy nie net jou materiële welstand aan hulle wil gee nie maar ook jou insig en kennis.

Hierdie boek word met die hand in Dublin gebind en kan maklik vyfhonderd jaar oorleef. Die luukse uitgawes het 'n aparte handleiding waar die ander goedkoper boeke se handleiding ingesluit is.Dit het ook 'n skede van dieselfde duursame materiaal wat dit nog beter beskerm. Die boeke is wel duur in geld terme maar in vergelyking met die lewensduur daarvan, is dit uiters kosbaar. Almal wat boeke aanskaf word deel van die Multi-generasie familie en u kan staat maak op al die ondersteuning wat sal help om u boek so volledig as moontlik te maak.

Back Back to top