Items {{shoplist.cart_name}}
Total: {{shoplist.currency}} {{total_price}}
{{total_items}}
Item Price Qty
{{item_list.item_name}} () {{shoplist.currency}} {{item_list.item_price}} {{item_list.item_qty}}
Familie Geskiedenis Boek 3 Geslagte | Products & Services | , Co Laois | LIFESTYLE22 | , Co Laois

Familie geskiedenis boek 3 geslagte

{{item.currency}} {{pricing}}

Qty {{added}} Continue To Checkout

{{item.currency}} {{pricing}}
QTY

{{added}}    Continue To Checkout
{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Begin om jou insig en wysheid op te teken vir die nageslag

In ‘n wêreld wat daagliks verander kan kinders nie meer foute bekostig nie, dit kan hulle baie duur te staan kom. Die leeftyd van een geslag is dikwels te kort om growwe foute reg te stel. Dit is dus van uiterste belang dat kennis en ervaring wat in een geslag bymekaar gemaak word moet behoue bly vir ‘n volgende geslag. As ‘n mens kan verseker dat die volgende geslag slim en wys is kan dit hulle en hulle nageslag bewaar van baie pyn en lyding. Skaf daarom vandag ‘n boek aan waarin alles wat jy in die lewe geleer het neergeskryf kan word.

Hierdie boek is ‘n erfstuk, dit is ‘n instrument wat gebruik moet word in die oordrag van kennis van die een geslag na die ander tot by jou kleinkinders. As jy die welsyn van die nageslag op jou hart dra dan sal jy nie net jou materiële welstand aan hulle wil gee nie maar ook jou insig en kennis.

Hierdie boek word met die hand in Dublin gebind en kan maklik vyfhonderd jaar oorleef. Dit is wel duur in geld terme maar in vergelyking met die lewensduur en waarde daarvan is dit uiters kosbaar.

Back Back to top